FORGOT YOUR DETAILS?

O NAS
POLSKA PO GODZINACH

„Polska po godzinach” to rzetelna i niezależna gazeta, odnosząca się do najważniejszych problemów współczesności
i prezentująca je w sposób wrażliwy i odpowiedzialny społecznie.

Naszym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy, sprawdzonej praktyce i innowacyjności. Pokazujemy świat, w którym żyjemy z perspektywy niezależnego obserwatora, który chce dać czytelnikowi pełnię wiedzy o nim, aby mógł sam wyrobić sobie krytyczne spojrzenie.

Nie idziemy za modami i prądami, ale pokazujemy to, co trwałe i cenne. Szukamy źródeł informacji i niezależnych punktów widzenia. Nie kokietujemy i nie szokujemy czytelnika, ale ufamy w jego rozum i krytyczne myślenie, dając mu pod rozwagę różne spojrzenia na dotyczące wszystkich problemy. Jesteśmy otwarci na przyszłość, na postęp i rozwój cywilizacyjny, ale bez zapominania o wartościach, które tworzyły współczesną Polskę i Europę. Piszemy o problemach globalnych z perspektywy mieszkańca aglomeracji warszawskiej, aby towarzyszyć mu w jego życiu, pracy i czasie wolnym. Piszemy dla ludzi o ich sprawach.

Wierzymy w dziennikarstwo jako informowanie społeczeństwa o tym, co pewne, ważne, mądre i użyteczne. Tylko w ten sposób można budować społeczeństwo obywatelskie, kształtować odpowiedzialną opinię publiczną, której prasa ma służyć jako źródło informacji, a nie źródło niesprawdzonych opinii, indywidualnych sądów, czy ukrytych grup nacisku.

Wierząc w dziennikarstwo, jako działalność misyjną i służebną wobec społeczeństwa skupiamy wokół siebie grupę ludzi, którzy chcą w tak ambitnym przedsięwzięciu uczestniczyć. Cały czas tę grupę osób poszerzamy, starając się zjednać szeroką i reprezentatywną grupę ekspertów, którzy będą z nami współpracować. Wierzymy, że z czasem będzie nas coraz więcej i będziemy oferować Czytelnikom wartościowe i użyteczne treści.

do góry