FORGOT YOUR DETAILS?

Czas Hitlera

Może się wydawać, iż o Adolfie Hitlerze napisano już wszystko, przeanalizowano wszystkie fakty i dokonano najważniejszych interpretacji. Dwutomowe dzieło angielskiego historyka Franka McDonougha poświęcone twórcy III Rzeszy przeczy jednak temu twierdzeniu.  Autor przedstawia w nim wyjątkowo spójną i całościową  – opartą na dogłębnej znajomości epoki i bogactwie źródeł –  wizję dojścia Hitlera do władzy, pokazuje

Carlo Acutis – geniusz ducha i umysłu

Żyjemy w czasach, w których Internet jawi się jako coraz bardziej naturalna przestrzeń codziennej rzeczywistości. W dobie pandemii, skutecznie paraliżującej bezpośrednie ludzkie komunikowanie, staje się on podstawowym narzędziem pracy online w wielu dziedzinach ludzkiej działalności na czele z gospodarką i edukacją. W tych trudnych chwilach dla ludzkości, naznaczonych cierpieniem i odchodzeniem setek tysięcy osób –
do góry